Team - SV System Box Gratwein-Strassengel

Gratwein-Straßengel U12

Spielplan Gratwein-Straßengel U12

Fr., 10.09.2021 Runde 1
Thal U12  Team - SV Thal Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Mi., 22.09.2021 Runde 4
Askö Murfeld C U12  Team - Askö Murfeld Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Sa., 25.09.2021 Runde 3
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - SV Andritz AG  SV Andritz AG U12
Sa., 09.10.2021 Runde 5
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - Fk Austria Asv Puch  Austria Puch U12
Sa., 16.10.2021 Runde 6
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - SV Thal  Thal U12
Sa., 30.10.2021 Runde 8
SV Andritz AG U12  Team - SV Andritz AG Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Sa., 06.11.2021 Runde 9
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - Askö Murfeld  Askö Murfeld C U12
Sa., 13.11.2021 Runde 10
Austria Puch U12  Team - Fk Austria Asv Puch Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Fr., 01.04.2022 Runde 1
Sk Sturm U12  Team - SK Sturm Graz Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Nur Ergebnis
Mi., 20.04.2022 Runde 2
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - SV s REAL Immobilien Justiz Graz  SV Justiz Kids U12
So., 24.04.2022 Runde 3
Stattegg B U12  Team - FC Stattegg Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Di., 26.04.2022 Runde 4
GAK Juniors U11/U12 B  Team - GAK 1902 Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Fr., 13.05.2022 Runde 5
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - Askö Murfeld  Askö Murfeld C U12
Mi., 18.05.2022 Runde 6
JAZ GU-Süd B U12  Team - JAZ GU-Süd Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Sa., 21.05.2022 Runde 7
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - GAK 1902  GAK Juniors A U12
Sa., 28.05.2022 Runde 8
JAZ GU-Süd A U12  Team - JAZ GU-Süd Team - SV System Box Gratwein-Strassengel  Gratwein-Straßengel U…
Sa., 11.06.2022 Runde 9
Gratwein-Straßengel U…  Team - SV System Box Gratwein-Strassengel Team - Askö Murfeld  ASKÖ FSR Murfeld U12